Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Filozofia Zobacz
Historia kultury Zobacz
Organizacja procesu projektowego Zobacz
Plastyka w projektowaniu Zobacz
Projektowanie Zobacz
Wiedza o człowieku w projektowaniu Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/