Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Wzornictwa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Wydział Form Przemysłowych
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  Wydział Form Przemysłowych
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Tkaniny i Ubioru
  Ocena: warunkowa
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  Wydział Architektury i Wzornictwa
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  Wydział grafiki, Malarstwa i Wzornictwa
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
  Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  Wydział Wzornictwa Przemysłowego
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
  Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Ceramiki i Szkła
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Koszalińska
  Instytut Wzornictwa
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
  Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  Wydziału Nauk Technicznych i Wzornictwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
  Wydział Wzornictwa
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych

Publikacje

Szanowni Państwo,
możecie umieszczać swoje publikacje w naszym serwisie, wysyłając je pod adres pwa@pwa.edu.pl
Materiał powinien zawierać: tytuł, treść oraz autora. Ponadto należy umieścić informację: „Zapoznałem się z regulaminem pwa.edu.pl i ekceptuję jego warunki”.

Regulamin dostępny jest tutaj ».


Link do http://www.wwsi.edu.pl/